Till toppen av sidan
Er återförsäljare av Carrier
Nav
Er återförsäljare av Carrier

Ditt kompletta kylföretag

Vi erbjuder dig alla typer av entreprenader, teknisk support, service och förebyggande underhåll.

Läs mer

Referensprojekt

Utdrag ur våra referensprojekt

Kv Siktet 6

På Totalentreprenad byta ut befintligt vätskekylaggregat inkl. rör-el-styr och smidesarbeten. 2 st Carrier 30RW vätskekylaggregat, 1 st Carrier kylmedelskylare 09GDV, utbyte pumpar, shuntgrupper, ny köldbärarstam, frikylsväxlare, ombyggnad styr och övervakning, LON kommunikation mellan VKA och övergripande styr.

Kv Hekla 1 Hus 07

På Totalentreprenad byta ut befintligt vätskekylaggregat inkl. rör-el-styr och smidesarbeten.

SAS Frösundavik

Värmepumpar, 1,4 MW.

Tumba Partihallar

Processkyla, 1,6 MW Värmepump, 447 kW.

SAS Flight Academy

Processkyla/komfortkyla 1,8MW.

Käppala Reningsverk

Värmepumpar.

Kv Isafjord 1 hus 20/21

Projektering, leverans, installation och driftsättning av kökskylanläggning.

Kv Borgarfjord 4 Hus 31

Leverans och driftsättning av vätskekylaggregat.

Kv Isafjord 1 Hus 20/21

Leverans och driftsättning av 2 st. vätskekylaggregat och 4 st. kylmedelskylare.

Kv Helgafjäll 4 Hus 6+7

Utbyte av vätskekylaggregat.

Kv Tågordningen

Utbyte av vätskekylaggregat, leverans av kylmedelskylare -rörinstallation.

Kv Kaninen Minsta

Leverans och driftsättning av värmepump

AXA Sportcenter

På Totalentreprenad utbyte a vätskekylaggretat och kylmedelskylare, rörinstallation, projektering av styrinstallation för isproduktion till Scania och Telgerinken.

SAAB Veddesta

Utbyte av vätskekylaggregat och kylmedelskylare, tillhörande rörinstallation.

Kv Modemet 1 hus 8 och 9

Leverans och driftsättning av vätskekylaggregat och kylmedelskylare

Mimer 8

På Totalentreprenad leverans och driftsättning av kylutrustning inkl. rum för storkök.

Intresserad av våra tjänster inom entreprenad och service?

Skicka offertförfrågan