Till toppen av sidan
Er återförsäljare av Carrier
Nav
Er återförsäljare av Carrier

Ditt kompletta kylföretag

Vi erbjuder dig alla typer av entreprenader, teknisk support, service och förebyggande underhåll.

Läs mer

Kvalitet

Kylmontage Redotem AB är ISO certifierad enligt 9001, ackrediterat för provning med övertryck, kontrollorgan typ C, ackrediteringsnummer 2786. Certifierade för kylarbeten enligt förordningen EU 2015/2067, certifikatsnummer C172 Kategori 1.

Kylmontage policy som ackrediterat/certifierat kontrollorgan är att utföra service- och installationsarbeten för kylanläggningar så att dessa uppfyller krav i upprättade avtal och gällande myndighetsbestämmelser.

Detta innebär att:

  • Personalen ska ha kompetens som är lämplig för arbetsuppgifterna.
  • Kontinuerlig vidareutveckling av personalen.
  • Företaget tillhandahåller erforderlig utrustning för att arbetet skall överensstämma med krav i F-Gas Förordningen och svensk kylnorm.
  • Personalen skall ha erforderlig kännedom om köldmediehantering så att föreskrivna miljökrav i F-Gas förordningen och svensk kylnorm kan uppfyllas.

Vår strävan är att leverera produkter från tillverkare kvalitets certifierade enligt ISO 9001 samt certifierad prestanda enligt EUROVENT.

Intresserad av våra tjänster inom entreprenad och service?

Skicka offertförfrågan