Till toppen av sidan
Er återförsäljare av Carrier
Nav
Er återförsäljare av Carrier

Ditt kompletta kylföretag

Vi erbjuder dig alla typer av entreprenader, teknisk support, service och förebyggande underhåll.

Läs mer

F-Gasförordningen

Svensk författningssamling SFS 2009:1605. Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Regeringen har bestämt att vi måste följa lagar då det gäller hantering och användning av ozonnedbrytande köldmedier.

Detta omfattar tillverkare, installatörer, serviceföretag, anläggningsägare och tillsynsmyndigheter.

I SFS 2009:1605 beskrivs hur installtion och förebyggande av utsläpp, registerföring och rapportering till tillsynsmyndighet ska ske samt hur utfasning av CFC och HCFC köldmedium ska ske.

Vi följer kontinuerligt dess förändring och anpassar oss till nya förändringar i lagen.

Produkter vi använder är i huvudsak produkter tillverkade enligt ISO 14001.

Vi arbetar med miljövänliga köldmedier som ammoniak, R134a, R410A, mm.

Intresserad av våra tjänster inom entreprenad och service?

Skicka offertförfrågan