Till toppen av sidan
Er återförsäljare av Carrier
Nav
Er återförsäljare av Carrier

Ditt kompletta kylföretag

Vi erbjuder dig alla typer av entreprenader, teknisk support, service och förebyggande underhåll.

Läs mer

Prestandamätningar med ClimaCheck

För många fastighets- och butiksägaren står kyla för 40-60% av elräkningen. Energioptimering av kylanläggningar och värmepumpar ger därför stor effekt.

Ett optimerat kylsystem drar mindre energi. Samtidigt ökar tillförlitligheten och livslängd genom att onödigt slitage och haverier förebyggs. Det har tidigare varit svårt att kostnadseffektivt mäta prestanda hos kylsystem i drift vilket har lett till att många system inte arbetat med förväntad prestanda. ClimaChecks system ger möjlighet att kostnadseffektivt mäta prestanda.

climacheck2Felsökning med ClimaCheck är effektivt, ger konkreta fakta att basera felsökningen på samt ger en
fullständig bild av systemets prestanda med detaljerad dokumentation.

Service innefattande ClimaCheck-mätning ger ett mycket ändamålsenligt underlag för att säkerställa att anläggningen är intrimmad för energieffektivitet och livslängd. Därutöver får man detaljerad dokumentation av systemets status. Gällande serviceföreskrifter fokuserar främst på risken för kylmedelläckage, jätteviktigt, men inte tillräckligt för att säkerställa att anläggningens prestanda och tillförlitlighet är på topp.

Energioptimering med ClimaCheck ger möjlighet att fastställa ”baseline” för energieffektiviteten och dokumentera funktionen i detalj vilket är en förutsättning för att optimera system och göra en kalkyl på besparing genom föreslagna åtgärder.

Portabel mätning görs med portabel utrustning och applicering av givare.

QuickConnect innebär permanent monterade givare. Snabb anslutningen av portabel ClimaCheck gör service och felsökning effektivare.

climacheck1ClimaCheck Online innebär permanent övervakning vilket ger ytterligare mervärden:

  • Samma avancerade underlag för analys av kylprocessen i webläsaren
  • Energistatistik med analysverktyg
  • Larm via mail och SMS om driftdata eller energiförbrukning avviker

Det här är det överlägset bästa sättet att få full kontroll över ditt kylsystem. ClimaChecks mätmetod och analysverktyg ger oslagbara förutsättningar för att säkerställa bästa möjliga driftsäkerhet, ekonomi, energi- och miljöprestanda samt livslängd.

Intresserad av våra tjänster inom entreprenad och service?

Skicka offertförfrågan